پلکسی

پلکسی روژان از بزرگ ترین واردکنندگان ورق های پلکسی و مولتی استایل در کشور با چند ده سابقه فعالیت در بازار آماده عقد قرار داد با تمام اشخاص و ارگان های دولتی می باشد جهت ارتباط با شماره های مندرج در سایت تماس بگیرید