نوشته‌ها

پلکسی گلاس

همه چیز راجب پلکسی

/
پلکسی : اگر بخواهیم تعریفی از یک پلکسی داشته باشیم می­توانیم بگوییم …